Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka jest to redukcja bądź umorzenie wszelkich zobowiązań osoby fizycznej, która w danym momencie nie prowadzi działalności gospodarczej w sytuacji zaistnienia niezawinionej niewypłacalności.

Przedstawia się, że została ona wprowadzona na przełomie 31 marca 2009 roku do obecnego prawa upadłościowego oraz naprawczego. Natomiast na przełomie 31 grudnia 2014 roku wprowadzono nowelizację upadłości konsumenckiej. Wskazuje się, że istotnie liberalizowała przesłanki ogłoszenia upadłości.

SPRAWDŹ WSZYSTKIE OFERTY POŻYCZEK