Reprezentacja dłużnika podczas restrukturyzacji

Reprezentacja dłużnika podczas restrukturyzacji

Przedstawia się, że to właśnie nowe prawo restrukturyzacyjne tworzy swoistą przestrzeń rzeczywistej szansy dla wszystkich przedsiębiorców, którzy to posiadają tak naprawdę potencjał przywrócenia konkurencyjności rynkowej, ale jednocześnie potrzebują wdrożenia efektywnych mechanizmów. Powinny one umożliwiać kontynuowanie działalności mimo tak zwanych warunków kryzysowych.

Skutkuje to również tym, iż nie każda ekonomiczna choroba działalności gospodarczej zakończyć się powinna unicestwieniem bytu przedsiębiorstwa w szeroko pojętej drodze upadłości. Zaznacza się, że to właśnie prawo restrukturyzacyjne oferuje cztery nie łączące mechanizmy restrukturyzacji, które to jednocześnie mają na celu uniknięcie upadłości i uratowanie przedsiębiorstwa. Co za tym idzie wraz z wejściem w życie regulacji Prawa restrukturyzacyjnego to właśnie przedsiębiorcy zyskali zupełnie nowe narzędzia prawne.

Natomiast dłużnikom pozwalają na skuteczniejsze ratowanie znajdujących się w ogromnym kryzysie przedsiębiorstw. Natomiast wierzycielom na odzyskiwanie otrzymanej należności przy jednoczesnym utrzymaniu kontrahenta w szeroko pojętym obrocie gospodarczym. Zatem dla ogromnej skuteczności nowo wprowadzone narzędzia prawne wymagają więc sprawnego, a zarazem zdecydowanego oraz profesjonalnego działania ze strony dłużnika, ale i również jego wierzycieli.

W związku z czym, żeby restrukturyzacja przedsiębiorstwa mogła w ogóle mieć miejsce to właśnie dłużnik musi trafnie zdiagnozować stan tak zwanej swojej niewypłacalności bądź zagrożenia nią oraz niezwłocznie złożyć wymagany wniosek restrukturyzacyjny. Dzieje się to poprzez właściwie dobranie jednej z czterech odpowiednich dróg procesu naprawczego.

Podkreśla się dodatkowo, iż restrukturyzacja nie zakończy się sukcesem bez zaangażowania ze strony swoich wierzycieli. Zatem w ramach toczonego postępowania powinni prawidłowo korzystać z wszelkich nadanych uprawnień do decydowania między innymi o osobie nadzorcy sądowego bądź również sposobie prowadzenia przedsiębiorstwa określonego dłużnika.

SPRAWDŹ WSZYSTKIE OFERTY POŻYCZEK