Przygotowywanie dokumentów przez syndyka

Przygotowywanie dokumentów przez syndyka

Restrukturyzacja spółek jest procesem złożonym i obejmuje szereg kwestii prawnych i podatkowych prawnej oraz podatkowej. Aby prawidłowo przeprowadzić proces restrukturyzacji spółki, niezbędny jest syndyk – osoba pod rządami regulacji prawnych, która zajmuje się zarządzaniem majątkiem przedsiębiorcy w stanie upadłości.

Taka osoba dokonuje podziału jego funduszy między wierzycielami, zgodnie z zadaniami obowiązującego prawa upadłościowego. Dzięki temu Przedsiębiorca może mieć pewność, że jego zasoby finansowe nie zostaną pomniejszone, a on uzyska możliwość dalszego prowadzenia działalności.

SPRAWDŹ WSZYSTKIE OFERTY POŻYCZEK