Przyczyny upadłości spółek

Przyczyny upadłości spółek

Przyczyny upadłości spółek bywają rozmaite. Czasami bardziej, innym razem mniej oczywiste. Niestety zazwyczaj nieprzyjemne w skutkach dla wszystkich inwestorów. Dlatego przedsiębiorcy powinni w porę podejmować kroki zmierzające do uniknięcia problemów.

Przede wszystkim wszelkie czynności prawne w firmie powinna nadzorować osoba w tej dziedzinie wykształcona i doświadczona. Przyczyny upadłości spółek wynikają bowiem często z niewiedzy. Oferujemy pomoc prawną prowadzącą do uniknięcia upadłości, jak i pomoc w całym procesie zamknięcia działalności przedsiębiorstwa.

Odpowiednio przeprowadzony proces upadłościowy pozwoli natomiast uniknąć dodatkowych kosztów. Dysponujemy sztabem specjalistów, którzy z pełnym zaangażowaniem będą pracować w imię Państwa dobrych interesów. Wszyscy nasi przedstawiciele, to osoby z wieloletnim doświadczeniem, legitymujące się doskonałym wykształceniem oraz nieskazitelną opinią. Cenimy sobie bowiem przede wszystkim uczciwość oraz dobre imię naszych klientów.

Przyczyny upadłości spółek mogą być, jak wyżej wspominaliśmy rozmaite. Jedną z podstawowych przyczyn takiego stanu rzeczy będzie niewątpliwie zmniejszenie udziałów przedsiębiorstwa w rynku (spadek sprzedaży etc. ) prowadzący w efekcie do zmniejszenia przychodów. To z kolei może prowadzić tylko do jednego: zmniejszenia wskaźników rentowności.

Oznacza to, krótko mówiąc, iż firma przestaje być opłacalna. Już na tym poziomie, w celu uniknięcia upadłości, należy wprowadzić intensywne działania zapobiegawcze. Brak reakcji ze strony zarządu doprowadzi bowiem kolejno do innych, często nieodwracalnych przyczyn, takich jak: kłopoty z płynnością finansową uniemożliwiające np. zaplanowane inwestycje i zyski oraz wzrost kosztów działalności spółki w stosunku do przychodów.

Niewątpliwie jedną z zasadniczych przyczyn niewłaściwej działalności spółek będą również problemy z pracownikami. Zaliczamy do nich zarówno zwolnienia, jak i wzmożona rotację na kluczowych stanowiskach. Cenni pracownicy opuszczają bowiem spółki chylące się ku upadłości.

SPRAWDŹ WSZYSTKIE OFERTY POŻYCZEK